Darker than Black

No description has been added.


Preferences
  • Darker than Black: Kuro no Keiyakusha
    April 5, 2007 JST · 7.88
  • Darker than Black: Kuro no Keiyakusha - Sakura no Hana no Mankai no Shita
  • Darker than Black: Ryuusei no Gemini
    October 8, 2009 JST · 7.60
  • Darker than Black: Kuro no Keiyakusha Gaiden
    January 26, 2010 JST · 7.76