Darker than Black

No description has been added.


Preferences
  • Darker than Black: Kuro no Keiyakusha
    April 6, 2007 · 7.86
  • Darker than Black: Kuro no Keiyakusha - Sakura no Hana no Mankai no Shita
  • Darker than Black: Ryuusei no Gemini
    October 9, 2009 · 7.58
  • Darker than Black: Kuro no Keiyakusha Gaiden
    January 27, 2010 · 7.75