Shijou Saikyou no Deshi Kenichi

No description has been added.


Preferences
  • Shijou Saikyou no Deshi Kenichi
    October 8, 2006 · 7.89
  • Shijou Saikyou no Deshi Kenichi OVA
    March 16, 2012 · 7.79
  • Shijou Saikyou no Deshi Kenichi Specials
    November 15, 2013