Clear
Key
Completed
Watching
Considering
Skipping
1
Douluo Dalu Season 2
Releasing · Web
3K marks
18.6%
5.8%
75.5%
/10
2
Wo De Ni Tian Shen Qi
Releasing · Web
574 marks
13.5%
18.6%
67.7%
/10
3
Huan Jie Wang
Releasing · Web
393 marks
7.8%
6.1%
86.0%
/10
4
Rang Wo Men Shao Ba
Releasing · Web
400 marks
6.2%
10.2%
83.5%
/10
5
Sheng Shi Zhuang Niang
Releasing · Web
469 marks
4.9%
8.3%
86.7%
/10
6
Ling Yu 6th Season
Releasing · Web
409 marks
5.6%
5.3%
88.9%
/10
7
Mo Ri Shu Guang
Releasing · Web
438 marks
4.1%
12.1%
83.7%
/10