Rankings
WebReleasing2018
Clear
1
Douluo Dalu Season 2
Releasing · Web
671 Watching
10 Planning
176 Considering
6 Paused
3 Dropped
2.3K Skipping
/10
2
Wo De Ni Tian Shen Qi
Releasing · Web
101 Watching
12 Planning
120 Considering
2 Dropped
424 Skipping
/10
3
Eudemon Quest
Releasing · Web
44 Watching
3 Planning
29 Considering
373 Skipping
/10
4
The Beauty Blogger
Releasing · Web
28 Watching
3 Planning
40 Considering
437 Skipping
/10
5
Fire X Fire
Releasing · Web
27 Watching
45 Considering
363 Skipping
/10
6
Dawn of the World
Releasing · Web
21 Watching
4 Planning
61 Considering
1 Dropped
413 Skipping
/10
7
Ling Yu 6th Season
Releasing · Web
24 Watching
23 Considering
1 Dropped
400 Skipping
/10