Rankings
TV ShortFinished2001
Clear
1
Doraemon
1979 · TV Short
7.70
/10
2
Hanaukyou Maid-tai
2001 · TV Short
7.64
/10