Shanghai Foch Film Culture Investment
上海福煦影视文化投资有限公司

Founded
March 2006
Preferences
 • Quanzhi Fashi
  Quanzhi Fashi (Web, 12 eps)
  September 1, 2016 JST · 7.70
 • Quanzhi Fashi 2nd Season
  September 14, 2017 JST · 7.54
 • Quanzhi Fashi 3rd Season
  October 13, 2018 JST · 7.80
 • Quanzhi Fashi 4th Season
  May 27, 2020 JST · 7.82
 • Doupo Cangqiong
  Doupo Cangqiong (Web, 12 eps)
  January 6, 2017 JST
 • Xing Chen Bian
  Xing Chen Bian (Web, 12 eps)
  October 4, 2018 JST
 • Xing Chen Bian: Yu Li Cang Hai
  May 3, 2020 JST
 • Ze Tian Ji 5th Season
  Ze Tian Ji 5th Season (Web, 12 eps)
  March 16, 2020 JST
 • Ze Tian Ji 2nd Season
  Ze Tian Ji 2nd Season (Web, 12 eps)
  July 20, 2016 JST
 • Ze Tian Ji 3rd Season
  Ze Tian Ji 3rd Season (Web, 12 eps)
  July 26, 2017 JST
 • CMFU Xueyuan: Wangzi Peng Peng Qiu
  November 2, 2016 JST
 • Ze Tian Ji 4th Season
  Ze Tian Ji 4th Season (Web, 12 eps)
  August 22, 2018 JST
 • Jing: Shuang Cheng
  Jing: Shuang Cheng (Web, 4 eps)
  August 14, 2020 JST
 • Ling Yu 6th Season
  Ling Yu 6th Season (Web, ? eps)
  April 19, 2018 JST
 • CMFU Xueyuan: Shenshi Ji Jijian
  November 20, 2017 JST