log insign up
PRA

 • Bikini Warriors
  Bikini Warriors (TV, 12 eps)
  Jul 8, 2015 at 1:35am JST · 2.9 · Summer 2015
 • Bikini Warriors Special
  Bikini Warriors Special (Special, 1 ep)
  December 9, 2015 JST · Winter 2015/2016
 • Bikini Warriors OVA
  Bikini Warriors OVA (OVA, 2 eps)
  December 7, 2016 JST · Winter 2016/2017, Summer 2018
 • number24
  number24 (TV, ? eps)
  Airdate TBA · TBA
 • TsukiPro The Animation
  TsukiPro The Animation (TV, 13 eps)
  Oct 4, 2017 at 10:30pm JST · Fall 2017