Gainax Kyoto
GAINAX京都

Founded
November 7, 2016
Preferences
  • Urashimasakatasen no Nichijou
    October 2, 2019
  • Urashimasakatasen no Nichijou Special
    February 26, 2020