MAKING
九五年动画

Founded
June 2017
Preferences
 • Qing Chi Hong Xiao Dou Ba! 4th Season
  Jul 10, 2020 at 12:30pm JST
 • Qing Chi Hong Xiao Dou Ba!
  Qing Chi Hong Xiao Dou Ba! (Web Short, 12 eps)
  July 5, 2018 JST
 • Qing Chi Hong Xiao Dou Ba! 2nd Season
  January 13, 2019 JST
 • Qing Chi Hong Xiao Dou Ba! 3rd Season
  January 12, 2020 JST
 • Qing Chi Hong Xiaodou Ba! Wai Zhuan: Mo Xiang Wang
  July 19, 2019 JST