Soyep
索以文化

Founded
2016
Preferences
 • Dubu Xiaoyao
  Dubu Xiaoyao (Web Short, 260 eps)
  June 18, 2020
 • Jue Shi Wu Hun
  Jue Shi Wu Hun (Web Short, 160 eps)
  October 25, 2020
 • Ling Jian Zun 4th Season
  Ling Jian Zun 4th Season (Web Short, 100 eps)
  September 8, 2020
 • Ling Jian Zun
  Ling Jian Zun (Web Short, 30 eps)
  January 15, 2019
 • Ling Jian Zun 2nd Season
  Ling Jian Zun 2nd Season (Web Short, 30 eps)
  May 28, 2019
 • Shouxi Yu Ling Shi
  Shouxi Yu Ling Shi (Web Short, 40 eps)
  June 20, 2020
 • Ling Jian Zun 3rd Season
  Ling Jian Zun 3rd Season (Web Short, 40 eps)
  December 24, 2019
 • Kuang Shen Mo Zun
  Kuang Shen Mo Zun (Web, 62 eps)
  May 20, 2021
 • Liu Xing Huan Jian
  Liu Xing Huan Jian (Web Short, 60 eps)
  January 28, 2021
 • Yi Shijie Zhongyao Pu
  Yi Shijie Zhongyao Pu (Web, 40 eps)
  May 8, 2020