Sharefun Studio
小疯映画

Founded
2015
  • Cike Wu Liuqi
    Cike Wu Liuqi (Web, 10 eps)
    April 25, 2018 JST
  • Wu Liuqi Zhi Zui Qiang Fa Xing Shi
    October 23, 2019 JST